Attacke auf Dortmunder Bus
Bild 1 / 12
Dortmund
13.04.2017